ژل پلاسما، ژل-پی آرپی،ژل بیولوژیک: ویژگی های خوب و بد

ژل پلاسما، ژل پی آر پی، دکتر پیروز زمانپور

ژل پلاسما، ژل پی آر پی، دکتر پیروز زمانپور

ژل پلاسما که از خون بدست می آید. نسبت به ژل های هیالونوریک اسید که در بسته بندی های آماده به فروش کیرسند دارای مزایای بیشتر و البته جنبه های منفی کمتر است

 .ژل بیولوژیک یا پلاسما  چون از خون خود شما به دست می آید بنابراین پیچگونه واکنش آلرژیک ، حساسیت و ناخواسته ندارد

.به هر حجم و میزانی که بیمار نیاز داشته باشد و حتی بیش از نیاز او میتوان تهیه کرد، و حجم استفاده شده تاثیری بر هزینه ندارد

.پیوند آن با لایه های کلاژن و سلول های چربی و پوست بسیار خوب و کامل صورت میگیرد و حرکت ، گلوله شدن و ناهمواری ندارد

.در تمام جاهای بدن و صورت بدون هیج محدودیت به کار میرود و تزریق میشود

پس از تزریق آن نسبت به ژل های هیالورونیک  تورم ، قرمزی بیشتری دارد که ممکن است تا چند روز ادامه یابد، گرچه ژل های هیالورونیک هم همین وشکل را دارند ولی

.به نسبت کمتری تورم و قرمزی یا کبودی ایجاد میکنند

ماندگاری آن نسبت به ژل های سنتتیک و نیمه سنتتیک هیالورونیک کمتر است و بسته به تکنیک و تجربه پزشک در تهیه آن دارد، گرچه ژل های آماده هم قابل جذب هستند و

. بسته به کیفیت  ژل و تکنیک تزریق دیر یا زود چذب می شوند. ولی در کل جذب ژل پلاسما زودتر است و لازم است تزریق به فواصل معین تکرار شود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.