Lip filler augmentation, Dr. Pirouz Zamanpour, تزریق ژل لب، دکتر پیروز زمانپور

lip filler inj. تزریق ژل لب

 

این روز ها  به ویژه نزدیک نوروز علاقه مندان به کار های زیبایی و از همه بیشتر تزریق ژل و بوتاکس شمارشان در کلینیک های پوست و زیبایی رو به فزونی میگیرد.

نکته ها و با و نباید ها در این باب بسیار است. اما در این نوشته به چند نکته  مهمتر اشاره می شود.

در کسانی که برای نخستین بار اقدام به تزریق ژل  لب میکنند، بسیار ضروری است که به دست پزشکی با تجربه و استفاده از ژلی با کیفیت باشد، چراکه نخستین تزریق به ویژه در لب اگر خوب

تزریق شود، پایه خوبی برای تزریق ژل های بعدی خواهد بود ، ولی بر عکس اگر خوب نباشد، یعنی قرینه و یکنواخت نباشد، اصلاح و ترمیم آن حتی برای پزشکان با تجربه نیز سخت خواهد بود

و چه بسا که با تزریق ها مکرر و نادرست بعدی گره کار پیچیده تر شود.

نکته دیگر اینکه میزان حجم دهی و تغییر فرم لب باید بر اساس آناتومی و طرح پیشین لب و دهان و نیز اندازه و ساختمان کلی صورت بیمار در نظر گرفته شود. هیچگاه برای ایجاد حجم بیش از حد و

غیر طبیعی لب به پزشک اصرار نکنید ، که در آینده هم خود پشیمان میشوید و هم باید زمان زیادی بگذرد که ژل خود به خود جذب شود.

دیگر اینکه بهتر است برای شروع از یک یا حداکثر ذر لب هاب بسیار باریک  از دو سی سی ژل استفاده شود ، و پس از گذشتن چند ماه  در صورت نیاز به آن اضافه شود.

در پست ها آینده بیشتر در این باره خواهم نوشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.