تزریق چربی

تزریق چربی، دکتر پیروز زمانپور

تزریق چربی، دکتر پیروز زمانپور

نکاتی چند پیرامون تزریق چربی :

در حقیقت تزریق چربی میتواند یک جایگزین مناسب برای تزریق ژل باشد. به دو شرط اساسی:

۱-   انتخاب بیمار مناسب برای این عمل ۲- انتخاب پزشک مناسب

انتخاب پزشک مناسب را میگذاریم به عهده خود خوانندگان و بیماران گرامی و به مورد اول میپردازیم.

انتخاب بیمار مناسب از طرف پزشک یه این معنی که بسیاری افراد برای تزریق چربی مراجعه میکنند در حالیکه مورد مناسبی برای این درمان نیستند، یا در نواحی مورد نظر برای برداشت چربی مشکل دارند و به دلایل گوناگون نمیتوان از این قسمتها مثل شکم، باسن یا ران میزان مناسب چربی برداشت کرد و یا بر عکس در محل برداشت مشکلی نیست  اما در مناطق هدف که باید چربی تزریق شود مشکلات و  ممنوعیت هایی از لحاظ آناتومیک یا زیبایی شناسی وجود دارد که نتیجه درمان را به طور کلی یا نسبی زیر سوال میبرد. در واقع حساس ترین زمان تصمیم گیری برای یک پزشک در این قسمت یعنی بررسی ، معاینه و مشاهده دقیق محل تزریق چربی است که در وحله نخست به خواست و انتخاب بیمار پیشنهاد شده است. متاسفانه به دلایل بسیار بیماران درخواست کننده این روش درمان ترمیمی درک و تصور علمی، منطقی و مناسبی از آن ندارند و باید بدانند که این پزشک متخصص و با تجربه کافی در این زمینه است که باید امکان این عمل و یا میزان نتیچه گیری و درصد رسیدن یا نرسیدن به نتیجه مطلوب را به آنان توضیح داده و بیماران هم این نکته حیاتی را در نظر داشته باشند که اصرار بیش از حد و غیر منطقی در انجام تزریق چربی علیرغم نظر پزشک میتواند نتایج و عواقب ناخواسته و غیر قابل برگشتی در پی داشته باشد. این عوارض اگر مهارت پزشک را کافی بدانیم و عوارض پزشکی و سلامتی فرد را در نظر نگیریم، در اکثر موارد از نظر زیبایی شناختی بوده ، به این معنی که نقص و دفکت اولیه برطرف نشده و یا حتی بیشتر و مشکل اضافه دیگری ایجاد شود.

در نظر داشته باشیم که تزریق چربی در بسیاری از موارد میتواند به خوبی نقایص و مشکلات زیبایی و آناتومیک افراد یا بیماران را به طور کامل یا نسبی درمان و ترمیم کند. برای رسیدن به نتیجه منطقی باید انتظارات بیمار از این عمل را به خوبی هدایت کرد و یک پیش زمینه ذهنی متناسب با شرایط وی را ایجاد کرد. این مطالب در نتیجه تجربه عملی و برخورد با بسیاری از مراجعه کنندگان و درمان بسیاری از بیماران بدست آمده است. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

target="" title="">
Proudly powered by WordPress
error: Content is protected !!