لیزر موهای ناخواسته

لیزر موهای ناخواسته،دکتر پیروز زمانپور

لیزر موهای ناخواسته،دکتر پیروز زمانپور

از بین بردن موهای نا خواسته در صورت و بدن با استفاده از لیزر های گوناگون انجام میشود.

که انواع گوناگون دارد و بیشتر در کلینیک های زیبایی استفاده میشود نام برد. لیزر دیگر الکساندرایت و دایود هستند که IPL از جمله شناخته شده ترین لیزر ها میتوان از

به دلیل گرانتر بودن و پوشش کمتر روی پوست کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.

شماره چلسات درمان بین ۳ تا ۵ بار و هر ۳ تا ۵ هفته میتوان یک چلسه لیزر را انجام داد.

موهای سیاه و تیره بیشتر و زودتر به لیزر پاسخ میدهند و هر چه ساقه مو روشن تر، بور تر و نازک تر باشد به همان نسبت زمان و شماره جلسات درمان بیشتر میشود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

target="" title="">
Proudly powered by WordPress
error: Content is protected !!